Instal·lació Google Picasa

Google ha tret la versió beta 3.0 del programa PICASA amb format Ubuntu. Podeu seguir els següents passos per fer-ne la instal·lació.

1. Connectar-se a l’adreça http://picasa.google.com/linux

Coonectar a la web

2. Fer el clic a la opció de descarregar

3. Escollir la versió que coincideix amb el nostre sistema

4. Desar l’arxiu

5. Buscar l’arxiu descarregat i fer-li doble clic per instal·lar

Una vegada instal·lada l’aplicació la podràs executar dins del menú d’APLICACIONS del sistema

Descarregar PDF