Instal·lació Certificat IdCat en Ubuntu

El clauer IdCat el podem instal·lar principalment en tres sistemes diferents : Windows, Mac i Linux.

En el sistema Linux és necessari uns requisits previs perquè l’aplicació pugi funcionar correctament.

Aquest són els passos a seguir per fer la instal·lació en un sistema Ubuntu. Les proves les he realitzat en les versions 9.04 i 9.10 i ha funcionat sense cap tipus de problema. Segurament amb la versió 10.04 també pot funcionar.

1. Obrir el Terminal del sistema des de el menú Aplicacions – Accessoris

2. Hem d’instal·lar i actualitzar alguns paques en el nostre equip perquè puguem instal·lar el certificat IdCat. Escriure les següents comandes :

# sudo su
# apt-get install libssl-dev libssl-dev libssl0.9.8-dbg libssl0.9.8 g++

3. Descarregar el paquet IdCat

# tar zxf ClauerLinux-3.0.3.tar.gz
# cd ClauerLinux*
# ./configure
# make
# make install

# /etc/init.d/clos start

4. Tacar la finestra del Terminal. Pots fer-ho amb la comanda següent :

# exit

5. Iniciar el Firefox per acabar de completar la instal·lació del certificat IdCat

6. Dins del Mozilla Firefox escollir el menú Preferencias dins de la opció Editar

7. Anar a la opció Avanzada i escollir la pestanya Cifrado

8. Fer clic en el botó de Dispositivos de Seguridad

9. Fer clic en el botó Cargar

10. En la finestra escriure com a descripció IdCat i fer clic en el boto Examinar per bucar la llibreria (mòdul)

La llibreria la pots localitzar a la carpeta /usr/local/lib i es diu libclauerpkcs11.so

11. Aceptar els canvis i reiniciar el navegador.

Per fer la prova del funcionament del certificat pots anar a la pàgina de la DGT (http://www.dgt.es) per consultar el teus punts del carnet amb la opció del certificat

Descarregar PDF