Copyright, Copyleft i Creative Commons

 

Les llicències són unes condicions o contractes que autoritzen la utilització d’un programa o obra intel·lectual per part del autor. L’usuari podrà utilitzar el programa sempre i quant compleixi les condicions preestablertes per part del seu autor.

Existeixen diferents tipus de llicència, les tres mes conegudes són el Copyright, Copyleft i el Creative Commons.

La llicència del copyright indica que el programa o obra té tots els drets reservats, i que la creació esta protegida durant un període de temps determina i que s’ha de demanar permís de l’autor per poder-la utilitzar. Aquest tipus de llicència s’aplica a programari, obres literàries, música, etc…

 El copyright no es pot aplicar sobre continguts que s’hagin extret de documents públics o informació que sigui d’ús públic.

 En molts casos, el copyright comporta el pagament d’una canon o quota que dona dret a la utilització de l’obra segons les condicions de establertes a la llicència.

 El copyleft ha sorgit com alternativa a les restriccions que comporta el copyright alhora d’utilitzar una obra, copiar-la, modificar-la i distribuir-la.

 Amb les llicències copyleft, el usuari pot modificar la obra, distribuir-la, utilitzar-la i adaptar-la segons les seves necessitats.

 Aquest tipus de llicència va sorgir a partir d’un seguit de conceptes que va idear en Richard Stallman que ha estat el creador de la idea o moviment del programari lliure. A partir d’aquestes idees va néixer el projecte GNU amb la llicència GPL (General Public Licence).

 Les llicències de programari lliure permeten la distribució, modificació i adaptació de una obra sense que l’autor perdi el dret sobre la mateixa.

El Creative Commons es una organització que no té anim de lucre que promou una idea que esta entre el copyrigth i el copyleft. Permet definir per part del autor certes limitacions a nivell de distribució, copia, modificació sobre la seva obra. Un cas molt típic pot ser la utilització lliure d’una obra sempre i quan no tingui una finalitat a nivell comercial. En aquests casos hi ha alguns drets reservats en les obres que utilitzen aquest tipus de llicència.

Descarregar PDF