El Kernel del Linux

El Kernel és el nucli del sistema operatiu. El nucli és un conjunt de programes que són els fonaments o la base del sistema operatiu.

 El sistema operatiu està dividit en diferents capes, i de totes aquestes la principal és el Kernel. A partir d’aquesta capa hi ha un seguit d’elements de programari que complementen el sistema operatiu : eines de gestió del sistema, entorn gràfic, aplicacions, etc….

 El Kernel va ser desenvolupat i creat per en Linus Torvalds l’any 1991 sota llicència GPL i va iniciar-se com un projecte personal durant el temps que va estudiar a la universitat. A partir d’aquells moments va començar a rebre la col·laboració de cents de programadors que van ajudar a desenvolupar noves versions del Kernel i també ampliant les aplicacions del sistema operatiu.

 Avui en dia hi ha moltes distribucions de Linux que estant utilitzant aquest nucli com a base del sistema operatiu. Les distribucions més conegudes són : Red Hat, Suse, Fedora, Debian i Ubuntu.

La distribució Ubuntu ha estat la ha acostat més el sistema Linux i el programari lliure a els usuaris. Aquests distribució esta patrocinada per la empresa britànica Canonical Ltd a partir d’una distribució Debian.

Descarregar PDF