Modificar l’ordre d’inici GRUB 2 (Ubuntu)

Molt sovint els usuaris tenen instal·lat dos sistemes operatius en el mateix equip : una partició amb Ubuntu i una altre amb Windows.

Ens pot interessar modificar l’ordre del carregador d’inici, es a dir, definir quina es la partició que volem inciar de forma predeterminada i amb quant de temps.

A partir de la versió Ubuntu 9.04, el sistema d’inici s’ha canviat per la versió GRUB 2. Aquest canvi ha implicat una modificació de la ubicació i el nom d’arxiu de la configuració d’arrancada.

La nova ubicació esta a la carpeta /etc/default i l’arxiu de configuració s’anomena grub.

Podem editar l’arxiu des de la consola de sistema :

#sudo vi /etc/default/grub

Dins d’aquest arxiu hem de modificar la variable GRUB_DEFAULT indicant quina es la entrada que volem per defecte. També podem modificar la varaible GRUB_TIMEOUT per indicar el temps màxim d’espera per iniciar l’arrencada per defecte.

Una vegada s’hagi modificat l’arxiu, s’ha d’actualitzar el grub perquè actualitzi el canvi :

#sudo update-grub