Eliminar els arxius més antics – script – Linux

Ens pot interessar eliminar els arxius més antics que hi ha dins d’una carpeta del nostre sistema.

Podem crear un script que permeti la eliminació dels arxius automàticament segons el dia de creació.

Utilitzarem el editor vi o vim per poder crear el script i es el desarem en una ubicació que sigui accessible.

Contingut del script :

#!/bin/bash
find /var/www/vhosts/exemple.com/copies -type f -mtime +7 -exec rm {} \;

La sintaxis és :

find [cami] -type f -mtime [numero de dies] -exec rm {} \;

[cami] : especifiquem quina es la ubicació de la carpeta que tenim els arxius a esborrar

[numero de dies] : per exemple +3 eliminarà tots els arxius que tenen més de tres dies.

Recordeu de donar-li en l’script permisos d’execució, per exemple : chmod 777 nom_arxiu_script

Si voleu que l’script s’executi de forma automàtica, tindreu que crear una tasca en el cron del sistema.