Com agregar el nostre Ubuntu en un domini de Windows?

Ens pot interessar de tenir una xarxa mixta d’ordinadors, es a dir, amb diferents sistemes operatius i que tots estiguin integrats en un domini de Windows.

Si tenim un Controlador de Domini (DC) amb Windows Server, i volem agregar les nostres estacions de treball d’Ubuntu dins del domini, podem utilitzar el paquet Open Likewise.

Els preparatius previs per poder realitzar l’annexió del nostre equip en el domini són :

• Definir com a DNS principal la IP del nostre servidor de domini (DC)
• Definir com a domini de recerca el nom FQDN del nostre domini, per exemple : empresa.lan
• Disposar de les credencials amb suficients privilegis per poder afegir l’equip en el domini.

Una vegada hem verificar aquest requisits podem obrir una finestra de consola (terminal) per realitzar la instal•lació del paquet :

sudo apt-get install likewise-open

Una vegada tenim el paquet instal•lat podem executar la comanda per realitzar l’annexió de la nostra estació de treball :

 domainjoin-cli join nom_fqdn usuari_administrador

Exemple :

 sudo domainjoin-cli join empresa.lan Administrador

Una vegada realitzada l’execució de la comanda tindrem que reiniciar l’equip perquè els canvi pugin tenir efecte.

Per iniciar la sessió en el domini tindrem que utilitzar el nom de domini i el usuari :

 DOMINI\nom_usuari

 Podrem observar que la carpeta de perfils del usuaris estaran per defecte a la següent ruta :

/home/likewise-open/DOMINI/nom_usuari

Per finalitzar, si voleu separar l’equip del domini podeu executar la següent comanda :

sudo domainjoin-cli leave