Llibreria DBA per accedir a base de dades

Segurament molts de vosaltres trobeu a faltar el típic DataContol del Visual Basic. Amb la tecnologia .NET la connectivitat a base de dades de Microsoft ACCESS s’ha “complicat” una mica. Alguns de vosaltres estaveu acostumats a poder accedir amb poques linies de codi a una base de dades i poder-ne modficar, actualitzar i afegir registres sense complicar-se la vida.

El projecte de llibreria DBA està en fase de desenvolupament i de moment és una versió beta. Espero que pocs mesos poder treure una versió totalment operativa i que pugueu utilitzar-la en els vostre projectes.

Podeu seguir l’evolució del projecte a la pàgina de Sourceforge

Un exemple d’utilització del codi :

DBA x = new DBA("MDB", "C:\\DB\\", "PROVA.MDB", "admin", "");
string[] taules = x.GetTables();
listBox1.Items.AddRange("Articles");
x.SetTable(listBox1.Text);
DataTable info = x.GetData();
dataGridView1.DataSource = info;

Aquí teniu un exemple del 3 o 4 funcions desenvolupades en fase beta