Crear un servidor d’escriptori remot amb Ubuntu

Una de les mancances que he trobat en el moment de migrar de Windows a Ubuntu és la possibilitat de poder realitzar una connexió d’escriptori remot (RDP) per poder treballar de forma gràfica amb el meu escriptori KDE o GNOME d’Ubuntu.

Buscant per la xarxa he pogut localitzar el projecte XRDP que permet instal·lar serveis d’escriptori remot en la nostra estació de treball d’Ubuntu.

El primer que tindrem que realitzar és la instal·lació del paquet XRDP en el nostre equip. Per fer-ho has d’obrir una finestra de consola (terminal) i executar la següent sentencia :

Instal.lacio XRDP

Una vegada tingueu instal·lat el paquet només caldrà reiniciar l’equip perquè pugueu accedir en el vostre escriptori de forma remota. Podeu utilitzar el Client d’Escriptori Remot que té el Windows XP o el Windows 7. En el cas d’utilitzar un equip amb linux podeu utilitzar el rdesktop o algun altre programa client de RDP.

Client RDP de Windows

Un dels problemes que podràs observar quan facis la connexió remota serà que el teclat de la té una distribució US. Per poder solucionar el problema és necessari crear un arxiu a la ubicació /etc/xrdp  amb el nom km-040a.ini on tindrem que definir el keymap (mapa) de caràcters que volem utilitzar, en el nostre cas tindrà que ser la distribució ES

Podeu descarregar-vos l’arxiu km-040a.ini comprimir amb format ZIP del següent enllaç.