Redimensionar un disc VDI amb Virtualbox

Uns dels problemes més freqüents amb les virtualitzacions es la capacitat del discs que hem creat. Ens pots interessar poder redimensionar un disc amb format VDI per poder incrementar l’espai de disc.

Per realitzar aquesta tasca es necessari tenir instal·lat en el vostre equip el Virtualbox 4.0+ amb les opcions d’instal·lació estàndard. El primer que tindrem que fer es obrir una finestra de sistema (consola) per poder executar algunes sentències de sistema. El Virtualbox té la sentència VBoxManage per poder controlar, modificar i configurar les nostres màquines virtuals; aquesta sentència la podreu localitzar dins de la carpeta d’instal·lació del Virtualbox. La seva sintaxis per poder redimensionar és :

VBoxManage modifyhd disc_a_dimensionar.vdi –resize nou_tamany_MB

S’ha d’especificar el camí exacte del arxiu .VDI i la nova grandària amb MBytes. Un exemple :

Executar comanda consola VBoxManage resize

Desprès d’excutar la comanda podreu observar una “barra” de progrés de 0% fins al 100% per poder veure la evolució del procès de canvi de grandària del disc.

Una vegada finalitzada l’execució de la sentència podeu iniciar la vostre màquina virtual per poder comprovar que realment us ha canviar la grandària del vostre disc. Aquesta sentència només us canviarà la mida del disc, però no redimensionarà la partició.

Per poder canviar o expandir la grandària de la partició podeu utilitzar alguna sentència del propi sistema operatiu guest o bé una eina (LiveCD) com el GParted.