Buidar la cua de correus del qmail

A vegades ens podem trobar amb atacs d’SPAM en els nostre servidor de correu que pot provocar que la cua del QMAIL quedi totalment col·lapsada i plena.

Quan tenim un col·lapsa en el nostre servidor de correu també podem tenir un problema amb la capacitat de disc si la quantitat de correus es excessiva.

Per solucionar el problema a vegades no queda més remei que fer una “incursió” a traves de consola (SSH) per poder parar el servei del QMAIL i esborrar tota la cua de missatges que tenim.

Hi ha diversos scripts o programes que permeten realitzar aquesta tasca, però a vegades es necessari del compilador de gcc per poder instal·lar alguna d’aquestes utilitats.

A continuació un indico alguns passos per crear un script que us poden ajudar a solucionar el problema.

Des de la consola podem crear una carpeta on desar-hi els nostres scripts :

sudo mkdir /etc/scripts

Crear un arxiu amb l’script per esborrar la cua :

sudo vim /etc/scripts/esborrarcua.sh

El contingut del arxius ha de ser el següent :

Scripts esborrar cua qmail

Desar els canvis amb la seqüència de ESC + wq

Per finalitzar s’ha de donar permisos en el nostre script perquè es pugi executar :

sudo chmod +x /etc/scripts/esborrarcua.sh

Ara ja podràs executar l’script per buidar la cua del teu qmail des de consola amb  :

  cd /etc/scripts
 sudo ./esborrarcua.sh