Primer pasos amb el Openfire (IM)

En el post anterior us he comentat com podeu instal·lar el Openfire per poder disposar d’un servidor de missatgeria instantània (IM) dins de la vostra LAN.

A continuació us intento de fer un petit recull dels primers passos ha seguir en la gestió i configuració del Openfire. Recordeu que per accedir s’ha de fer des de el navegador utilitzant el port 9090, un exemple pot ser http://localhost:9090

La primera vegada us demanarà el idioma i heu de seguir quatre passos bàsics per tenir tot el sistema a punt :

Desprès us demanarà el nom del domini i els ports que voleu utilitzar per defecte en l’administració del Openfire :

S’ha d’escollir quina base de dades voleu utilitzar per gestionar els usuaris i la configuració. Si no teniu instal·lat cap servidor extern i us voleu estalviar problemes de configuració podeu utilitzar la seva base de dades :

Els usuaris poden estar gestionar des de un servidor LDAP de dins del nostre sistema. Si voleu podeu utilitzar la gestió interna d’usuari i grups que té el Openfire :

A continuació tindrem que crear la compte d’administrador del sistema per poder gestionar tota la plataforma :

Ara ja podem accedir a la plataforma per gestionar els usuaris, grups i altres paràmetres del servidor :

A partir d’aquest moment sempre tindràs que utilitzar el compte d’administrador per poder accedir en el panell d’administració :

El primer que pots fer es crear usuaris de missatgeria perquè els usuaris pugin accedir a la IM de la nostre LAN. A la part superior tens la opció de gestió d’usuari i grups.  Pots fer clic a la opció de Crear Nuevo Usuario

 Ara ja pots introduïr totes les dades del usuari que vols crear. Podràs repetir-ho per tants usuaris com volem tenir dins de la nostra plataforma de missatgeria instantània.

Ara ja pots configurar els programes client de XMPP amb el usuari i contrasenya que has creat.