Creació de codis QR amb PHP

Des de que han aparegut els dispositius mòbils ha proliferat  la utilització dels codis Quick Response (QR) que permeten codificar URL, targeta de contactes, preferits,  text, SMS, …

Annubis.net

He pogut trobar una llibreria de classe amb PHP creada per  Arturs Sosins que funciona correctament i es molt fàcil d’implementar dins dels vostres projectes de programació.  Us podeu descarregar un arxiu ZIP amb la llibreria des de aquí.

A continuació us detallo alguns exemples d’utilització de la llibreria perquè us pugui servir de referència :

<?php
include(“qrcode.php”);
$codiqr = new qrcode();

//  Crear un codi QR des de una URL
$codiqr->link(“http://www.cibertek.es”);
echo “<img src='” . $codiqr->get_link() . “‘ border=’0’/>”;

// WI-FI
$codiqr->wifi(“WEP”, “LAMEVAWIFI”, “contrasenya_wifi”);
echo “<img src='” . $codiqr->get_link() . “‘ border=’0’/>”;
?>