Instal·lar el teu servidor ownCloud

En un article anterior us vaig donar a conèixer el projecte ownCloud que us permet crear el vostre propi servidor de fitxers similar a un Dropbox.

A continuació us detallo com podeu instal·lar d’una forma fàcil el projecte ownCloud en un servidor amb Ubuntu Server 11.04 o anterior.

El primer que tindrem que fer serà accedir a la consola de sistema per poder executar les comandes d’instal·lació. Es important tenir el sistema actualitzat, ho podem fer amb la comanda :

 root@MyCloudServer:/# sudo apt-get update

Desprès d’actualitzar els paquets ja podem instal·lar tots els paquets necessaris :

root@MyCloudServer:/# sudo apt-get install apache2 php5 php5-sqlite php5-json php5-gd curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl zip

Una vegada ja tinguem instal·lat els paquets ja podem descarregar de la pàgina del projecte (http://www.owncloud.org)  l’arxiu comprimit :

root@MyCloudServer:/# cd /tmp
root@MyCloudServer:/tmp/# wget http://owncloud.org/releases/owncloud-3.0.1.tar.bz2

Es important que descarregueu la ultima versió i que sigui estable. En aquest moment la versió més actual és la 3.0.1

Ara ja podem descomprimir l’arxiu descarregat :

 root@MyCloudServer:/tmp/# tar xfz owncloud-owncloud-master.tar.gz

Després de descomprimir l’arxiu tindrem que copiar la carpeta dins del directori arrel del servidor web, per defecte /var/www

root@MyCloudServer:/tmp/# sudo cp –r  owncloud /var/www

El següent que tindrem que fer es canviar els permisos de la carpeta i assignar-hi el usuari www-data:

root@MyCloudServer:/# cd /var/www
root@MyCloudServer:/var/www/# sudo chown -R www-data:www-data owncloud

Ara ja tenim a punt la instal·lació i ja podem accedir per web i acabar de configurar o crear el usuari administrador. Des de un navegador accedim en el servidor :

http://la_ip_del_servidor/owncloud

En el primer accés hem de definir el usuari administrador i la contrasenya. També podem definir amb la opció d’avançades quina volem que sigui la ubicació dels arxius carregats en el servidor, per defecte /var/www/owncloud/data

Ara ja tindrem un usuari administrador i podrem crear nous usuaris i definir permisos des de l’entorn de treball.