Descarregar i cremar una ISO de Ubuntu

Un problema típic que tenen alguns usuaris alhora de voler entrar en el mon del Linux és la descarregar i creació del CD per poder-ne realitzar la instal·lació.

La majoria de distribucions de Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, …) estan penjades de la xarxa amb format ISO. El ISO és un arxiu que emmagatzema una copia o imatge exacta d’un sistema d’arxius que podrem cremar en un disc optim (CD, DVD), el nom de ISO li deriva de la norma ISO 9660 que defineix la estructura d’aquests tipus d’arxius.

Un dels requisits necessari per poder crear CD o DVD amb una copia de la imatge  ISO  és disposar d’un programa per cremar CD’s com per exemple el Infrarecorder o el Nero Burning.

El primer que tindrem que fer serà descarregar-nos la versió d’Ubuntu de la pàgina oficial, per fer-ho caldrà connectar-nos a l’adreça http://www.ubuntu.com

www.ubuntu.com

El següent pas es escollir la opció de descarregar, habitualment amb el lema de Get Ubuntu Now.

En el cas de la distribució del  Ubuntu ens deixarà escollir entre varies opcions, nosaltres volem crear un disc ISO, en el nostre cas escollirem la opció de Download and install

El següent pas consisteix en escollir quina versió volem descarregar-nos i amb quina plataforma 32 o 64 bits. En aquest moments la ultima versió estable és la 11.10.

Una vegada escollida la versió i també la plataforma només caldrà dir-li que volem iniciar la descarrega del arxiu ISO. Fer clic a la opció de Start download

Es important desar l’arxiu ISO en una ubicació que sigui fàcil desprès per poder-la localitzar. Habitualment la carpeta per defecte del Windows és la Descargas

Desprès del procés de descarrega a la imatge ISO ja podrem iniciar el programa Infrarecorder per poder crear el CD.

Dins del Infrarecorder heu d’escollir la opció de Write Image i obrirà la típica finestra de Windows per poder buscar i obrir l’arxiu ISO que heu descarregat previament.

Ara  només quedarà realitzar l’últim pas de cremar el CD, en la finestra de diàleg de cremar el CD només caldrà fer clic en el boto d’ACEPTAR per començar la gravació. Òbviament serà neccesari haver introduït un CD verge per poder realitzar la copia de la imatge.

Una vegada finalitzada la creació del CD ja podrem realitzar una instal·lació del Ubuntu dins del nostre equip, ja sigui de forma nativa o bé utilitzant el Wubi (Windows Ubuntu Installer) que també estarà dins del CD.

Descarregar PDF