Les famoses pantalles blaves del Windows (Dead Blue)

Sempre m’he preguntat si les famoses pantalles blaves del Windows (Dead Blue) són el resultat d’un programa mal acabat. Sembla com si els desenvolupadors del Windows tinguin mandra en poder solucionar possible errors de sistema, i que una forma fàcil és fer sortir una pantalla blava i deixar-te totalment penjat  sense cap altre solució que reiniciar el nostre equip.

Es curiós el missatge que moltes vegades ens dona la pantalla blava : S’ha detectat un error i Windows s’ha apagat per evitar possibles danys en el teu ordinador. Quins possibles danys? Es pot cremar ? Pot explotar? Es pot fondre?

M’agrada saber que els senyors de Microsoft es preocupen per els nostres ordinadors, però no es preocupen per l’usuari que l’han deixat amb la feina a mig fer quan li ha sortit la pantalla blava.

No entenc que amb altres sistemes, com per exemple el Linux, la possibilitat de quedar-te totalment penjat i sense poder recuperar el teu sistema es quasi bé nul·la. Alguns programadors de sistemes operatius privatius tindrien que prendre exemple dels desenvolupadors de programari lliure que creant sistemes  molt més robustos i estables.

Tot i així, quan es produeix una pantalla blava en el Windows el sistema ens deixa un petit “regal” en el disc amb la informació del possible motiu del error. Són els arxius de bolcat de memòria anomenats DUMP’s, que habitualment els podem localitzar dins de la carpeta del sistema operatiu C:\Windows

Es d’agrair poder tenir informació sobre l’error per poder-la analitzar  i localitzar d’una forma “fàcil” el possible motiu del error. L’únic problema  es que per poder-los analitzar moltes vegades es necessari instal·lar tot un seguit d’eines carregoses en el nostre ordinador.

Buscant alguna solució per poder analitzar els bolcats de memòria sense necessitat de complicar-te la vida, he localitzat una pàgina on pots carregar el teus arxius MINIDUMPS per poder-ne llegir i analitzar la informació sobre l’error.

He pogut contrastar els resultats del anàlisis i sembla que té un nivell de fiabilitat bastant alt.

Si teniu la necessitat de poder analitzar algun arxiu de bolcat de memòria podeu accedir a la següent adreça i  carregar el vostre arxiu : http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze