Winmerge : comprovar diferencies entre arxius de codi font

Un dels problemes que ens trobem moltes vegades els desenvolupadors és la localització de diferències entre arxius de codi font.

Alguns de vosaltres segurament utilitzeu alguna eina per poder controlar les versions dels arxius de codi font que desenvolupeu, però una alternativa és utilitzar alguna eina que permeti comprovar i/o comparar diferències entre dos arxius.

Fa pocs dies vaig tenir la necessitat de localitzar diferències entre dos arxius que tenia en el meu equip, buscant alguna eina de programaria lliure vaig localitzar el Winmerge.

El Winmerge té llicència GNU i ens permet d’una forma fàcil localitzar diferències entre dos arxius i corregir els possibles errors.

Si instal·leu el programa podreu accedir-hi des de el menú del vostre sistema o bé des de el menú contextual.

Quan esteu comparant els dos arxius podreu observar de forma visual quines són les diferències entre els dos arxius.

Podeu definir quina línia és la correcte i fer-ne la corresponent correcció amb les opcions que té el programa

Us podeu descarregar el programa des de la pàgina de sourceforge.