OpenKM : Gestor documental per a PYMES

Avui en dia es molt important tenir un bon control de les nostres dades, no només a nivell de seguretat, sinó també evitant la duplicitat de la informació i disposant d’una millor accessibilitat a la informació.

OpenKM és una solució de programari lliure sota llicència GNU que us permet a les PYMES poder disposar d’una bona eina de gestió documental a a uns costos molt reduïts. Amb OpenKM podeu :

 • Controlar el creixent volum d’informació dins de la vostra empresa
• Eliminar les diferents fonts de diversificació de la informació
• Evitar la duplicitat de la informació
• Realitzar la recerca de documents utilitzant els mínims recursos i optimitzant el temps
• Disposar d’un control de versions dels document
• Evitar la fuga d’informació i l’ús indegut de la informació per part dels usuaris, complint d’aquesta forma les obligacions de la LOPD
• Classificar la informació utilitzant paraules claus i/o categories

Per poder implementar la solució OpenKM dins del vostre organigrama només us caldrà disposar d’un servidor amb suficients capacitat per poder emmagatzemar els documents de la vostra empresa.

El paquet OpenKm es pot instal•lar sobre entorn Windows o també entorn Linux com per exemple Ubuntu.

Per poder accedir en el gestor documental es pot fer des de un navegador, o també utilitzant els complements per a Office que ens permet editar o crear documents directament des de el Word, l’Excel o el Powerpoint.

Podeu obtenir la solució des de la pròpia pàgina del projecte OpenKM (http://www.openkm.com) que també ofereix una solució de pagament amb suport tècnic. Si voleu conèixer l’eina abans de fer-ne la instal•lació dins de la vostra empresa, podeu accedir a la demo on-line http://demo.openkm.com