Crear una unitat de xarxa connectada a un servidor Webdav amb Windows 7

Cada vegada més molts de nosaltres estem treballant amb arxius que estant en el núvol. La majoria de serveis de emmagatzemen d’arxius utilitzen servidors Webdav.

En el meu cas, treballo amb un servidor Zimbra on tinc el meu correu, contactes, calendari i també el meu maletí d’arxius. Es important saber quin port TCP utilitzem per fer la connexió cap el servidor, en la majoria del casos és el port 80 (http).

El primer que tindrem que fer es accedir a la consola dels serveis per activar i iniciar el servei Web Client del vostre sistema. Per fer-ho tenim que accedir a la opció Administrar del icona Equipo

Dins de la consola heu d’accedir a la opció de Servicios

I localitzar el servei de Cliente Web, aquest l’hem de tenir amb Automàtic i iniciar-lo.

A continuació s’ha de modificar i crear algunes claus del registre del Windows per canviar les opcions del nivell d’autentificació i definir la URL del nostre servidor Webdav.

Dins del explorador del registre heu de localitzar la clau :

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\WebClient\Parameters

Teniu que canviar la clau BasicAuthLevel del valor 1 al 2, i teniu que crear una clau nova del tipus multi-cadena anomenada AuthForwardServerList on tindrem que definir la URL dels nostre servidor WebDav.

Desprès de realitzar aquests preparatius ja podem crear la unitat de xarxa, heu d’obrir la finestra d’Equipo i fer clic a la opció de Conectar a unidad de red

En la finestra de crear una unitat de xarxa, heu de definir la URL del vostre servidor Webdav, per exemple : http://mail.dominio.com/dav/miusuario/Briefcase en el cas del Zimbra, on miusuario serà el vostre usuari del  compte de zimbra.

Es important activar la opció de Conectar con otras credenciales en el cas que el vostre usuari i contrasenya de Windows siguin diferents al nostra compte del servidor Webdav.