FTP Uploader per Windows

Aquesta setmana he tingut que realitzar una pujada (upload) massiva d’arxius a diferents servidors FTP. He estat buscant per Internet alguna utilitat que pugues realitzar un script per poder carregar de forma automàtica i desatesa els diferents arxius, però la recerca ha estat un fracàs.

He pogut localitzar utilitats de pagament, o  bé utilitats GPL que la seva complexitat fan que no sigui gaire pràctic crear un script de pujada automàtica.

La solució ha estat realitzar un “petit” projecte per poder pujar arxius des de la consola de sistema.

L’script està desenvolupar sobre .NET i es fàcil d’utilitzar :

ftp-uploader –h host –u usuari –p contrasenya –l arxiu_local –r arxiu_remot

Un exemple seria :

El projecte esta penjat a sourceforge.net