Recuperar les adreces d’autocompletar del Outlook amb Windows 7

Segurament a vosaltres us es d’ajuda la opció que té el Outlook 2007 i 2010 d’autocompletar adreces quan voleu enviar un correu.

Per defecte el Outlook us ofereix el autocompletar de tots aquelles adreces de correu que teniu dins dels vostres contactes del arxiu PST, però també va emmagatzemant aquelles adreces de correu que feu servir  i que no les teniu dins dels vostre PST.

Si teniu un problema amb el vostre ordinador, podeu recuperar el correu, calendari i contactes que teniu restaurant una copia de seguretat del arxiu PST,  però desprès de restaurar la copia  tenim  la sorpresa que les adreces d’autocompletar que no són contactes del Outlook  no s’han recuperat.

Aquestes adreces estan guardades dins d’un arxiu de “cache” amb extensió .nk2, per poder recuperar les adreces d’autocompletar també teniu que fer una copia de seguretat d’aquests arxiu.

Amb el Windows 7 podeu seguir les següents indicacions per poder localitzar l’arxiu amb extensió .nk2 i fer-ne una copia de seguretat.

El primer que tenim que fer es anar al boto d’inici del Windows i obrir la finestra del Panel de Control.

Dins del Panel de Control heu de localitzar la opció anomenada Opciones de Carpeta on tindreu que accedir a la pestanya de Ver.

Dins de la pestanya de Ver s’ha d’activar la opció de Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos.

En la mateixa finestra també heu de desactivar la opció de Ocultar archivos protegidos del sistema operativo i Ocultar la extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos.

Desprès d’haver modificat aquestes propietats ja podeu ACEPTAR i obrir la finestra de EQUIPO per poder accedir al vostre disc dur.

Dins de EQUIPO heu d’accedir al Disco Local (C:) i buscar la carpeta Users on tenim guardats els perfils dels usuaris.

La ruta que heu de seguir per localitzar l’arxiu és :

C:\Users\el_vostre_usuari\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\usuari.nk2

Si teniu una copia d’aquest arxiu i voleu recuperar les adreces d’autocompletar només caldrà restaurar aquest arxiu dins de la ubicació originaria.