Ubuntu : Problemes amb la targeta de xarxa al copiar o moure una màquina virtual (VM)

Moltes vegades per necessitats tècniques es necessari moure o copiar les màquines virtuals (VM) que tenim instal·lades en un servidor.

Un dels problemes que he detectat al moure o copiar una virtualització d’Ubuntu es que no ens  detecta  la targeta de xarxa. El sistema s’inicia correctament sense problemes, però en el nou servidor no detecta la targeta de xarxa : no existeix.

El motiu d’aquest problema és la configuració de les regles de xarxa, o també el que és coneix com a guions de xarxa.

El guions de xarxa serveixen, entre altres coses, perquè si en el nostre equip Ubuntu tenim més d’una targeta de xarxa sempre ens mantingui la mateixa configuració, es a dir, la eht0 sempre sigui la mateixa targeta de xarxa i la eht1 també.

Dins del fitxer de guió queda assignat el nom eth0 amb el seu corresponent driver i també amb l’adreça física (MAC) de la targeda de xarxa. Quan fem un canvi de hardware la MAC de la targeta de xarxa té un valor diferent i no pot localitzar físicament el dispositiu.

L’arxiu de guió s’anomena 70-persistent-net.rules i la seva localització és /etc/udev/rules.d, des de la consola de sistema pots executar la sentencia cat per visualitzar el contingut del arxiu:

                cat /etc/dev/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Per solucionar el problema només caldrà esborrar aquest arxiu i tornar a reiniciar el sistema perquè pugi tornar a crear un nou arxiu de guió (regles) de la xarxa.

                sudo  rm / etc/dev/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1isN8Ui_Ltk?rel=0]