Afegir en el menú contextual del Windows 7 la opció d’obrir el terminal (cmd)

En el dia a dia dels informàtics es molt freqüents obrir la consola de terminal del Windows per poder executar comandes, editar configuracions o simplement accedir d’una forma més ràpida en alguns processos.

Podem modificar la configuració del nostre menú contextual per afegir-hi la opció del CMD i tenir-ho més accessible.

El primer que tindrem que fer serà obrir el editor de registre, des de el boto d’inici del Windows tindrem que escriure i executar la comanda REGEDIT per poder accedir en el registre. Recordeu que heu de tenir permisos d’administrador per poder realitzar aquestes funcions.

Windows 7 - Obrir l'editor del registre

Dins del registre de Windows tindrem que obrir l’arbre de HKEY_CLASSES_ROOT, buscar la clau Directory, dins localitzar la clau Background i finalment la clau shell

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell

Dins de la clau shell tindrem que crear una nova clau del tipus Clave anomenada runas

En el valor predeterminat de la clau runas tindrem que definir el text que volem fer sortir en el menú contextual, per exemple Obrir Terminal.

A continuació tindrem de crear un valor de cadena REG_SZ amb el nom de Icon per definir la icona que volem fer sortir, per defecte posem cmd.exe perquè agafi la icona per defecte del terminal.

Dins de la clau runas tindrem que crear una nova clau anomenada command per definir quina ordre volem executar. En el valor predeterminat d’aquesta nova clau tindrem que definir la comanda cmd.exe /s /k pushd “%V”

Amb aquestes modificacions ja tindreu en el vostre menú contextual del Windows 7 la opció d’obrir el terminal.

Si voleu eliminar la opció del menú contextual només caldrà que esborreu la clau runas que hem creat abans.