Configurar la teva xarxa de Windows amb NETSH des de la consola de sistema

Des de la consola de terminal de Windows (cmd)  podem configurar la nostra xarxa utilitzant la comanda NETSH

En aquest post us explicaré algunes opcions que tenim amb aquesta comanda i que poden ser d’utilitat.

Podem exportar la configuració de la nostra xarxa cap un arxiu de text per poder-ne tenir una copia de seguretat. Un exemple :

Exportar la configuració de xarxa amb NETSH - Taller Informatic Annubs - Josep Tomas

Podem recuperar la configuració de xarxa des de el mateix arxiu generat amb la comanda anterior, per exemple :

Importar la configuració de xarxa amb NETSH - Taller Informàtic - Annubis - Josep Tomàs

Si voleu definir la configuració de xarxa podeu utilitzar el paràmetre ip set address, per exemple podem definir una interface amb DHCP :

Definir una configuració dhcp amb NETSH - Taller Informàtic - Josep Tomàs - Annubis

També podem definir la una IP estàtica :

Definir una configuració estàtica amb NETSH - Taller Informàtic - Annubis - Josep Tomàs

Si voleu definir la configuració DNS de la vostra xarxa podeu utilitzar el paràmetre ip set dns o també ip set wins en el cas d’utilitzar el servei WINS en la vostra configuració :

Definir el DNS estàtica amb NETSH - Taller Informàtic - Annubis - Josep Tomàs

 

Amb aquestes sentències bàsiques podeu crear un arxiu de comandes (.cmd / .bat) per automatitzar alguns aspectes bàsics de la vostra xarxa.

Configurar DNS dinàmic amb NETSH - Taller Informàtic - Annubis - Josep Tomàs