PsExec : Execució remota de sentencies des de Windows

Quan tens una xarxa de Windows amb molts equips sota la teva supervisió et pot interessar poder executar comandes de sistema d’una forma remota sense la necessitat que intervingui el usuari del equip.

Dins de les eines SysInternals de Microsoft, que ja he comentat en algun post anterior, hi ha una utilitat anomenada PsExec que permet poder executar de forma remota sentencies.

Si voleu utilitzar aquesta sentencia teniu que accedir en el següent link per poder-vos descarregar la utilitat.

Desprès de descarregar-vos l’arxiu l’heu de descomprimir per poder executar la utilitat des de la línea de comandes (cmd). Com a consell podeu copiar l’arxiu PsExec.exe dins de la carpeta system32 del vostre Windows (%windir%\system32) per poder executar la sentencia des de qualsevol punt.

Quan ja teniu la utilitat descomprimida i copiada dins del vostre sistema ja podeu començar a executar de forma remota sentencies.

Per exemple obrir una consola de sistema remota (cmd) des de el teu equip :

El mateix exemple anterior però amb autentificació :

Saber quina és la configuració IP d’un equip remot de la nostra xarxa :

Canviar la configuració TCP/IP amb Netsh d’un equip de la xarxa de forma remota :

També podeu executar programes, fer instal·lacions remotes i poder realitzar qualsevol procés remot amb sentencies de la consola de sistema.