Crear un script de PHP per generar un document XML d’una taula MYSQL

En el darrer post  us he explicat com podeu importar un document XML dins del Excel des de una URL. Us pot interessar crear un script amb PHP per exportar les dades d’una taula de MYSQL.

L’exemple consisteix amb un script que us permet definir dos paràmetres GET per poder seleccionar la base de dades MYSQL  i també la taula que volem exportar.

A continuació us detallo l’script exportXML.php que us permet generar un XML, el sistema per cridar l’script és exportXMP.php?db=gestiodb&taula=articles

Taller Informàtic - Annubis.Net - Script PHP - XML