Importar dades des de Excel d’un document XML

Podem obrir un arxiu XML des de Excel amb el mateix sistema que podem obrir un llibre d’Excel o un arxiu de Text. En aquest post us vull comentar la opció de poder importar un XML des de una URL.

Des de la cinta d’opcions heu d’escollir la opció de DATOS

Taller Informàtic - Annutis.Net - Excel - Cinta Datos

Dins de la secció de Obtener Datos Externos teniu la opció de Otras fuentes on podreu trobar la opció de Desde importación de datos XML

Taller Informàtic - Annubis.Net - Importar dades XML

S’obrirà la finestra de diàleg típica per obrir arxius i només caldrà en la opció de Nombre de Archivo especificar la URL amb el document XML o bé l’script per poder-lo generar

Taller Informàtic - Annubis.net - Definir URL del document XML

Desprès de fer la connexió http us demanarà en quina fulla i/o rang volem realitzar la importació.

Taller Informàtic - Annubis.net - Definir Rang Importació

A continuació us crearà una taula de dades amb el contingut del document XML.

Taller Informàtic - Annubis.net - Taula de dades

Podeu veure els aquest vídeo amb un exemple del procés d’importació de les dades

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=xHvSGhlr3Ds]