Activar remotament el accés remot (RDP) en un equip de Windpws XP / Windows 7

Si esteu realitzant tasques d’administrador de xarxa segurament necessitareu accedir de forma remota en algun equip de la xarxa.

Si el usuari del equip no està disponible en aquell moment, o bé es un usuari del equip és un inexpert pot ser una aventura aconseguir activar les opcions d’escriptori remot del equip que volem accedir.

Podem canviar les opcions del registre del equip remot perquè sigui possible realitzar una connexió a escriptori remot (RDP) sense la necessitat que el usuari faci cap gestió.

El primer que tindrem que fer es executar o obrir l’editor del registre (regedit) des de el vostre equip.

El registre de Windows ens dona la possibilitat d’accedir remotament a les claus i valors d’un equip remot. Només caldrà anar a la opció d’Archivo i escollir la opció de connectar remotament.

S’obrirà una finestra on tindràs que donar-li el nom del equip on ens volem connectar o bé la IP. Es important que el vostre usuari tingui privilegis sobre aquest equip, o que tingueu les credencials per poder-vos connectar

Podreu observar que en arbre del regedit apareixen les clau del equip remot i podrem navegar per les claus del equip o del usuari.

Ara només caldrà que busqueu la clau fDenyTSConnections dins de la ruta HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

Aquest clau pot tenir el valor 0 per activar el RDP o1 per deixar-lo inactiu. Heu de fer-hi doble clic i canviar el valor. Si voleu connectar-vos heu de definir un valor de 0

Desprès de canviar el valor ja podreu accedir en el vostre client de escriptori remot per connectar-vos en l’equip d’una forma totalment remota.