Gestionar la cua de correu del Zimbra

Encara que tinguem la nostra xarxa molt protegida sempre hi pot haver-hi algun fuita de seguretat, com per exemple algun portàtil amb virus que provoqui l’emissió de spam continuat cap el nostre servidor de correu.

Aquest tipus de virus poden provocar una saturació en la cua de correu en el vostre servidor de Zimbra.

Podem utilitzar algunes sentencies de consulta senzilles per poder esborrar la cua de correu del servidor de Zimbra.

El primer que hem de tenir clar són les diferents cues que té el Zimbra : incoming, actived, hold i deferred.

La cua incoming tenim tots els missatges nous que estant entrant en el postfix. El servei cleanup del postfix crea un fitxer per cada un dels correus d’entrada.

La cua actived són els missatges que els nostres usuaris volen enviar cap els seus destinataris, es la cua de sortida del nostre servidor de correu

La cua hold són els missatges que l’administrador vol que no siguin processats. Dins d’aquest cua queden de forma indefinida els missatges.

Finalment tenim la cua deferred on hi tenim tots aquells missatges que no s’han pogut enviar per diferents motius. El sistema farà un numero de reintents determinats i si no aconsegueix l’enviament retornarà un missatge d’avís en els remitent del missatge.

Desprès d’aquesta explicació ja podem obrir el terminal del sistema i executar les següent sentencies per poder accedir a les funcions del Zimbra :

                # sudo su

                # /bin/bash

                # su – zimbra

Desprès d’executar aquestes sentencies ja podem inspeccionar la cua de Zimbra amb  postqueue –p

Amb aquesta sentencia podràs llistar els elements que tenim a la nostra cua del Zimbra.

Si vols obligar a tornar a processar de forma immediata la cua deferred ho podem fer amb la sentencia postqueue –f

Per esborrar un element de la cua podem utilitzar la sentencia postsuper –d ID_MSG

sudo /opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d C38438438

Si volem esborrar tot la cua del deferred podem fer-ho amb

sudo /opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL  deferred

Per executar la sentencia postsuper hem de treballar fora del usuari zimbra per no tenir-hi problemes