Configurar un ZyWall USG Sèrie amb la fibra de telefònica (FTTH)

Es aquest post us vull explicar la configuració bàsica per poder connectar un router de la sèrie ZyWall USG a una connexió la fibra òptica de Telefónica.

Aquesta configuració bàsica tant us serveix per un una connexió de fibra òptica dinàmica com estàtica.

Un podeu trobar que algunes de les pantalles del tutorial siguin una mica diferentes en funció del model de router ZyWall USG.

El primer que necessitem es crear un compte ISP dins del router amb la dades de la connexió de telefònica. Podeu accedir a la opció Object –> ISP Account -> Add per poder-ne crear una de nova.

Les dades per defecte de telefònica són adslppp@telefonicanetpa com usuari, i adslppp la contrasenya. El tipus d’autentificació per defecte ha de ser CHAP.

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - ZyWall USG - ISP Account

El següent pas que tindrem que fer serà crear una configuració VLAN utilitzant el port WAN1 del nostre router. En aquest port VLAN que li donarem el nom de VLAN6 li associarem més endavant la connexió PPP que hem creat anteriorment.

Per poder crear una VLAN tindrem que anar en el menú Network -> Interface -> Pestanya VLAN -> Add

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - ZyWall USG - VLAN

El següent pas que tenim que fer es crear la connexió PPP sobre la VLAN6 que hem creat. La connexió PPP utilitzarà els valors que hem definir inicialment en el primer pas del post.

Es important definir els valors de Egress Bandwidth i Ingress Bandwidth amb els valors reals de pujada i baixada de la nostra connexió. Aquests valors han de definir-se correctament per si volem fer en un futur balanceig de carrega.

També es necessari activar la opció de Connectivity Check per garantir que la connexió estigui sempre alçada. Es pot fer amb la verificació de la porta d’enllaç o bé amb la verificació d’un IP externa com per exemple els DNS de Google.  A vegades la connexió de fibra de telefònica no ens permet detectar correctament la porta d’enllaç, millor la opció de Check a una adreça d’Internet

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - ZyWall USG - PPP

A continuació hem de crear un Trunk per la VLAN6 que hem creat. El Trunk ens permet de compartir la nostra VLAN amb la resta de portes del nostre dispositiu. Recorda que una VLAN ens permet de separa les portes del nostre switch i si volem compartir-la amb altres connexions VLAN del dispositiu hem de crear un Trunk.

Els passos a seguir són Network -> Interface -> Pestanya Trunk -> User Configuration -> Add

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - ZyWall USG - Trunk

Ja per finalitzar només caldrà definir que volem utilitzar per defecte el Trunk que hem creat en el pas anterior. Podeu anar a Network -> Interface -> Pestanya Trunk -> Default Wan Trunk -> User Configured Trunk -> Fibra ( aquest és el nom que heu donat per defecte a la configuració del Trunk)