Instal·lar l’entorn de desenvolupament per crear aplicacions Android

Es evident que el desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils té una demanda cada vegada més important

Si voleu desenvolupar aplicacions sobre sistema Android podeu utilitzar l’Eclipse com entorn de desenvolupament. El Eclipse us ajudarà a crear aplicacions d’una forma més fàcil i ràpida.

El primer que tindrem que fer es connectar-nos a la pagina de Motodev (Motorola) per poder-nos descarregar les SDK de Android. La URL és http://www.motodev.com

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - motodev - motorola

Dins de la pàgina principal podeu buscar un enllaç que us permet accedir a la pàgina de descarregar les SDK

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas -  SDK Android

Dins de la pàgina podreu descarregar-vos les SDK per Windows o bé per entorn Linux. En el cas de Windows és un executable que us instal·larà el SDK Manager i també el AVD Manager.

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas -  SDK Android

El SDK Manager us permet de gestionar les descarregues de les eines i les API’s de les diferents versions de Android. El AVD Manager permet gestionar emuladors per poder executar les nostres aplicacions durant el procés de desenvolupament.

En el procés d’instal·lació us demanarà en quina ubicació voleu instal·lar les SDK, per defecte el Windows sempre en recomanarà la instal·lació a la ubicació C:\Programs Files. Per evitar problemes, es aconsellable canviar-ne la ubicació i definir per exemple C:\Android\android-sdk

Desprès de la instal·lació heu de executar el SDK Manager i escollir d’instal·lar les Android SDK Platform-Tools, les versions d’API que vulgueu utilitzar per desenvolupar com per exemple Android 4.1.2 (API 16).

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - SDK Manager - Install package

També tindreu que instal·lar el Google USB Driver dins del apartat Extra

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - SDK Manager - Install USB Driver

Una vegada ha finalitzat el procés d’instal·lació de les SDK hem d’instal·lar l’entorn de desenvolupament de Eclipse. Tindrem que anar a la URL http://www.eclipse.org

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - eclipse

Dins de la pàgina de Eclipse s’ha d’anar a la opció Download i escollir de descarregar la versió Classic.

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - download eclipse

L’arxiu de Eclipse està en format ZIP, una vegada heu descarregat l’arxiu tindreu que descomprimir-lo i copiar la carpeta Eclipse dins de la ruta C:\Android on tenim instal·lada les SDK’s

Una vegada teniu  descomprimida i copiada la carpeta teniu que executar l’entorn Eclipse (Eclipse.exe)

Ara només caldrà instal·lar el Plug-in  d’Android per eclipse. Dins del menú Help s’ha d’escollir la opció Install New Software…

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - eclipse - Install new software

En la finestra d’instal·lació heu de definir la URL on podem descarregar el Plug-in i fer un clic en el boto d’ADD. La URL és  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse i heu d’instal·lar les Developer Tools

taller informatic - Annubis.net - Josep Tomas - eclipse plugin Android

Amb tot això ja podreu crear projecte d’Android i crear les vostre aplicacions.