Crear un RAID1 amb Ubuntu 12.10 des de GUI

Per disposar d’una millor seguretat en el nostre sistema Ubuntu ens pot interessar crear un RAID1 per poder tenir una copia mirall de les nostres  dades.

El RAID1 ens permet crear una copia mirall entre dos discos d’igual grandària.

El primer que necessitem tenir en el nostre sistema es un parell de discos lliures que tinguin la mateixa capacitat d’espai, per exemple dos discos de 8 GB.

Desprès de tenir instal·lats els discos necessitarem tenir en el nostre sistema el paquet mdadm per gestionar els RAID’s. Si heu utilitzat una versió d’Ubuntu alternate aquestes eines ja les teniu instal·lades. En tot cas podeu fer-ne la instal·lació des de la consola de sistema :

sudo apt-get update

sudo apt-get install mdadm

 

Es pot crear el RAID1 des de la consola del sistema, però l’objectiu del post es crear un RAID1 utilitzant l’entorn visual. Una vegada tenim els paquets instal·lat caldrà iniciar la Utilidad de Discos

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - Administrador Discos

Dins de la utilitat de discos podrem explorar els discos físics que tenim instal·lats i també els RAID’s que ja tenim creats

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - Discos i Raids

El primer que caldrà fer es seleccionar els discos que volem utilitzar el RAID1 i formatar la partició.

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - Formatar unitats

En la finestra de les opcions de formatar tindrem que escollir Master Boot Record (MRB) i fer clic en el boto de FORMATO

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.Net - Tipus Format

Desprès de fer aquesta operació amb els dos discos que volem crear el RAID1 tindrem que anar en el menú Archivo de la utilitat de discos i escollir la opció de Crear i Matriz de Raid…

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - Menu Crear Raid GUI

Seguidament s’obrirà la finestra de diàleg per crear el RAID1, dins d’aquesta finestra tindrem que seleccionar com a Nivel de Raid la opció Espejo (RAID-1), definir el Nombre del conjunto  RAID que volem crear i finalment  tindrem que seleccionar dins del apartat de Discos els dos discos que volem utilitzar per crear el RAID1. Una vegada seleccionats els discos només caldrà fer clic en el boto de Crear

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.Net - Crear Raid1 i seleccionar discos

Podreu observar al cap d’uns segons que dins dels explorador de la utilitat de discos apareix el RAID1 que heu creat. Ara només caldrà per  finalitzar el procés seleccionar el conjunt de RAID1 que acabem de crear i definir una partició EXT3, EXT4, …. per poder-hi  treballar

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.Net - Raid Creat