Esborrar la contrasenya de Windows des de Ubuntu 12.04 LTS utilitzant chntpw

Es molt freqüent trobar-te amb algun usuari que ha “perdut” la contrasenya del seu usuari de Windows. Si tenim la desgracia de que no podem accedir amb un altre usuari, tindrem que buscar una solució fàcil per poder fer un “reset” a la contrasenya.

El primer que necessitem es disposar d’un Live CD d’Ubuntu, per exemple la versió  Desktop 12.04 LST o bé alguna altre.

No cal fer la instal·lació del sistema Ubuntu, simplement tindrem que iniciar amb el mode de Live CD

Una vegada iniciada la nostre distribució d’Ubuntu tindrem que instal·lar l’aplicació chntpw, es molt possible que tinguem que realitzar previament un sudo apt-get update per garantir que tenim actualitzats els índex de les fonts

Per fer la instal·lació podem utilitzar el apt-get install chntpw des de la consola de sistema (terminal)

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - instalar paquet chntpw

Desprès de realitzar la instal·lació tindrem que accedir a la unitat muntada on tenim el nostre sistema Windows, i situar-nos en el directori on té el sistema les bases de dades SAM. Aquesta carpeta esta dins del directori config del System32. En el meu cas la ruta seria /host/Windows/System32/config, segurament la vostra ruta serà dins de la carpeta /media

Una vegada estem situats dins del directori podem sol·licitar un llistat de totes les comptes d’usuari que tenim creades, només caldrà executar el chntpw <nom del arxiu sam>, es important tenir en compte que l’arxiu pot estar amb majúscules o minúscules

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - mostrar usuaris

Aqueta comanda ens mostrarà tots els usuaris

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - llistat dades usuaris

Ara ja podrem executar chntpw –u <nom_usuari> <nom_del_arxiu_sam> per poder accedir en el menú d’opcions per fer un “clear” de la contrasenya

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - canviar password usuari windows

En el menú tenim que escollir la opció 1 (clear) i desprès fer un q (quit) per sortir de l’aplicació. Es important gravar els canvis al sortir, us farà la pregunta de desar els canvis del arxiu SAM

taller informatic - Josep Tomas - Annubis.net - menu chntpwd

Ara ja podreu reiniciar el vostre Windows i accedir amb l’usuari amb contrasenya en blanc.