Obtenir la vostra API Key de Google per una aplicació Android

Per poder utilitzar les API’s de Google Maps versió 2 serà necessari registrar la nostra aplicació a Google.

El requisit per poder registrar la nostra aplicació es disposar de la clau de certificat que tenim en el keystore del Eclipse. Heu d’anar a la opció Window -> Preferences, escollir la categoria Android i Build, dins de la opció Build podem localitzar el camí i nom d’arxiu del nostre keystore. Per exemple, C:UsersJosep.VIRTUAL.androiddebug.keystore

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-keystore-eclipse-window-preferences

Quan teniu la ubicació del vostre keystore heu d’utilitzar la utilitat keytool des de la consola de sistema per poder conèixer quina és la clau SHA1. L’aplicació keytool la podeu localitzar dins de la carpeta bin de la vostra instal·lació del java.

La sintaxis d’execució és : keytool  –v  –list  –keystore ruta_arxiu_keystore

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-keystore-jdk-keytool-sha1

Amb la clau SHA1 i el nom del paquet de la nostra aplicació tindrem el necessari per poder registrar l’aplicació a Google.

El següent pas és accedir a http://code.google.com/apis/console per poder registrar la vostra aplicació.

Dins del menú de Google Api’s heu de crear una nova aplicació

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-create

Heu de definir la descripció de la nova aplicació que voleu registrar

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-create-description-project

En el llistat de serveis heu d’activar tots aquells serveis que voleu utilitzar en la vostra aplicació d’Android.

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-activate-services

Desprès, d’activar els serveis heu d’accedir a la opció de API Access per poder crear la vostra API Key,  i fer clic a la opció Create new Android Key

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-create-new-android-key

En la finestra heu de definir el codi SHA1 i el paquet de la vostra aplicació d’Android separats amb un (;) punt i coma

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-key-sha1-code

Si totes les dades són correctes, Google us facilitarà la vostra API key que tindreu que utilitzar en la vostra aplicació

taller-informatic-annubis-net-josep-tomas-google-apis-key-sha1-code-obtain