Tres en línia amb VB.NET

El tres en línia ha estat sempre una de les pràctiques model alhora d’explicar els vectors i les matrius dins de la programació.

Tres en línia en VB.NET

Aquesta es una pràctica que es pot desenvolupar simplement amb els coneixements bàsics de les iteracions (bucles), variables, condicionals i per simplificar-ho funcions i procediments.

Codi Tres en Línia

El codi d’aquesta pràctica es pot optimitzar molt amb la implementació de vectors en els objectes gràfics, es a dir, convertir els PictureBox amb un vector de 9 elements. També el pot buscar algun algoritme per calcular els eixos (fila , columna) a partir de la posició del PictureBox.

Aquestes millores us les deixo a vosaltres si voleu acabar de millorar el codi font de la pràctica.

Us podeu descarregar el codi font des de aquest enllaç, o bé el instal·lable del programa perquè pugueu jugar entre vosaltres o contra l’ordinador.