Tres en línia per Android (Java)

En el post anterior us havia comentat una pràctica fàcil de fer amb VB.NET del típic joc del Tres en Línia.

En aquest nou articles us proposo la mateixa aplicació però per un dispositiu mòbil amb sistema operatiu Android i desenvolupat amb Java.

Captura de Pantalla Andorid - Joc Tres en Linia

La estructuració i lògica del joc pot ser la mateixa, però traslladada a un entorn Android.

Per desenvolupar l’aplicació només caldrà tenir uns coneixement bàsics de Java i algunes nocions de les SDK d’Android.

S’utilitzen alguns elements bastants bàsics com per exemple el ToggleButton, ImageView, AudioManager i AlertDialog.

El ImageView els podem utilitzar per crear les nou posicions del tauler del joc, i el ToggleButton el podem fer servir per escollir si volem jugar conta la màquina o bé jugador contra jugador.
El AudioManager el podem utilitzar per fer el soroll del clic cada vegada que volem fer o realitzar una tirada

AudioManager so;
so = (AudioManager) getSystemService(AUDIO_SERVICE);
so.playSoundEffect(AudioManager.FX_KEY_CLICK, 1);

Finalment podem utilitzar el AlertDialog per visualitzar missatges de final de partida, guanyador, etc…

AlertDialog.Builder dialeg;
dialeg = new AlertDialog.Builder(this);
dialeg.setPositiveButton(“OK”, this);
dialeg.setCancelable(false);
dialeg.setMessage(msg);
dialeg.show();

Si vols pots descarregar-te el codi font de l’aplicació des de aquest enllaç, o bé amb el codi QR pots descarregar-te la APK per instal·lar en el teu dispositiu.

Codi QR - Apk - Tres en Linia