Instal·lar un servidor Proftpd (FTP) sobre Ubuntu 12.04

Si volem tenir el nostre propi servidor de FTP podem seguir les següents indicacions per fer la instal·lació sobre un Ubuntu 12.04 LTS

El primer que hem de fer es obrir la consola de sistema (TERMINAL) per poder instal·lar els paquets del Proftpd :

sudo apt-get install proftpd

Durant el procès d’instal·lació ens deixarà seleccionar quin tipus d’instal·lació volem fer inetd o standalone. En el nostre cas seleccionem standalone.

josep-tomas-taller-informatic-proftpd-standalone

 

El següent pas es definir la shell /bin/false per crear un accéss el màxim de restrictiu possible. Hem d’editar l’arxiu /etc/shells i afegir en el final el /bin/false.

sudo vi /etc/shells

Ara ja podem crear la carpeta FTP on volem que pugui accedir el usuari :

sudo mkdir /home/ftpjosep

Hem d’assignar els permisos segons el que volem que faci el usuari amb aquesta carpeta. Per exemple :

sudo chmod 775 /home/ftpjosep

Desprès de totes aquestes accions ja podem crear el usuari i assignar-li aquesta carpeta i la shell que hem creat :

sudo useradd jtomas -p 12345 -d /home/ftpjosep -s /bin/false

Si volem definir un nou password podem fer :

sudo passwd jtomas

Per finalitzar el procès només caldrà configurar alguns paràmetres en el proftpd.conf

sudo vi /etc/proftpd/proftpd.conf

Dins del arxiu de configuració podem definir els següents valors :

ServerName “Ubuntu FTP”
ServerType standalone
DefaultRoot ~
Port 21
MaxInstances 30
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log

Aquests paràmetres els podeu localitzar en diferents punts del arxiu de configuració.

Ara només caldrà reiniciar el servei :

sudo /etc/init.d/proftpd restart