Un pinzellada a l’editor vi de Linux

Quan treballem des de el sistema ens pot interessar l’edició, creació i/o modificació d’un arxiu. Un dels editors més coneguts del sistema Linux, és el vi, aquesta sentencia ens permet editar un arxiu d’una forma fàcil i ràpida.

            vi [nom_del_arxiu]

Exemple :

vi info2.txt                       (Ens permet editar l’arxiu info2.txt del directori actual)

vi /root/midoc.txt             (Ens permet editar l’arxiu midoc.txt del directori /root)

Per poder treballar d’una forma còmode amb l’editor és necessari tenir coneixement dels comandament bàsics d’edició.

Comanda

Descripció

:q

Sortir del editor

:q!

Sortir del editor sense desar

:w

Desar els canvis

:wq

Desar i sortir

i

Inserir text, abans del cursor (INS)

a

Inserir text, després del cursor

x

Esborrar un caràcter (DEL)

dd

Esborrar una línia

R

Remplaçar el contingut

o

Inserir una línia en blanc

ndd

Esborrar una quantitat n de línies

.

Repeteix la ultima comanda

u

Desfer, retrocedeix la ultima acció

yy

Copiar la línia on estem

p

Enganxar la línia copiada

nyy

Copiar una quantitat n de línies

cw

Substituir una paraula.

/string

Buscar un text dins del document, amb la n buscarà la següent

dw

Esborrar la paraula

d$

Esborrar fins el final de línia

Aquestes són algunes de les comandes més bàsiques i més pràctiques d’utilitzar. Si volem, podem executar la sentencia vimtutor que ens permetrà d’una forma fàcil aprendre a utilitzar l’editor.