Descarregar massivament imatges – Url Image Downloader

Fa pocs dies m’he trobat amb el problema de tenir una base de dades d’articles amb totes les dades genèriques i també la URL de la imatge. Això no seria habitualment un problema si es pugues tenir accés en el FTP per poder descarregar les imatges, en el meu cas, l’accés FTP no era possible i tenir que descarregar les imatges de forma manual podia ser una tasca molt llarga i costosa.

A partir de la base de dades he creat un arxiu de text amb el llistat de les URL’s de totes les imatges que volia descarregar.

Desprès he buscat per Internet alguna eina que permeti descarregar les imatges a partir d’una llista de URL’s, però la recerca no ha estat satisfactòria.

console-url-images

Davant de la necessitat de poder descarregar totes les imatges  a partir del arxiu de text, he creat una aplicació amb .NET per poder realitzar una descarregar massiva d’imatges.

Es una aplicació de consola, i la seva sintaxis és :

UrlObjectDownloader /src [arxiu_de_text] /dest [carpeta]

Un exemple d’utilització és :

UrlObjectDownloader /src llista.txt /desc c:\temp\imatges

En aquest cas, el llista.txt es un arxiu de text amb totes les URL’s de les imatges que volem descarregar.

Si voleu, podeu descarregar l’aplicació des de Sourforge, o bé fer un clic aquí