URL Image Downloader amb GUI

Ahir vaig publicar una nova utilitat per poder descarregar de forma massiva un llistat d’imatges d’Internet a partir d’una llistat de URL’s creades dins d’un arxiu de text.

Inicialment la utilitat només estava desenvolupada per poder-se executar des de la consola de sistema, però per poder facilitar la seva utilització he creat un nova versió amb entorn visual GUI.

gui-url-images

L’aplicació esta penjada dins del mateix projecte de Sourceforge.