Com activar el usuari root en Ubuntu?

Per mesures de seguretat la distribució de Ubuntu no té activat inicialment el usuari root. Es recomanable utilitzar la sentencia sudo per executar ordres amb privilegi de super usuari.

Tot i així, moltes vegades ens pot interessar tenir aquest usuari operatiu i amb totes les funcionalitats.

Per poder activar el usuari root només caldrà obrir una finestra de Terminal, o bé accedir en una sessió de terminal i executar la següent sentencia :

ubuntu-activar-usuari-root-josep-tomas-taller-informatica-annubis-net

Primes us sol·licitarà la contrasenya del usuaris amb permisos sudo, i desprès us demanarà la nova contrasenya del usuari root