Afegir un Windows XP Professional en un domini de Windows 2012 R2

Una de les novetats del Windows 2012 R2 és la nova versió del protocol SMB (Server Message Block) que s’actualitza de la versió 2.2 a la 3.0.

Microsoft-Windows-2012-R2-Server

El protocol SMB permet compartir arxius, impressores, i altres recursos entre diferents nodes d’una xarxa.

shared-folder

Per defecte el Windows XP treballa amb una versió inferior del SMB, i per aquest motiu pot haver-hi problemes alhora d’integrar l’equip dins d’un domini amb un controlador de Windows 2012 R2.

Per solucionar el problema, hem de modificar un valors d’una clau del registre del servidor amb Windows 2012 R2.

El primer que heu de fer es executar el Regedit  en el servidor de Windows 2012 R2 per poder modificar la clau del registre.

executar-regedit

Dins del registre de Windows heu de localitzar la següent clau :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\DependOnService

Dins d’aquesta clau teniu el valor SamSS Srv2 que l’heu de canviar per SamSS Srv.

Desprès de canviar el valor, només caldrà reiniciar el servidor, i ja podreu afegir el vostre equip amb Windows XP dins del domini.

Una altre opció, per fer aquesta modificació, es obrir el PowerShell del Windows 2012 R2 i executar la següent comanda :

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $true