Com crear el teu propi sistema d’assistència remota?

Els tècnics TIC moltes vegades han de poder donar suport d’assistència remota per poder solucionar problemes dels seus clients d’una forma ràpida i segura.

Captura del ChuckVNC

Existeixen solucions comercials de pagament com per exemple Teamviewer, Ammyy, Logmein, i moltes altres que ens algunes casos ofereixen serveis gratuïts limitats de temps o numero d’ordinadors.

Ja fa temps que estic buscant alternatives que siguin GPL i que puguin oferir solucions similars amb uns costos reduïts. Desprès de fer diferents proves de laboratori sembla que la solució que s’acosta més a les meves expectatives es el ChunkVNC

ChunkVNC és un projecte basat amb la solució UltraVNC i que permet de una forma fàcil personalitzar un sistema d’assistència remota.

Per poder-ho implementar serà necessari disposar d’un equip servidor que faci de repetidor (repeater), es a dir, que sigui el punt d’enllaç entre els equips dels clients i les connexions dels tècnics, sense necessitat de tenir que obrir els ports en els tallafocs dels clients.

El servidor repetidor pot ser un equip amb Windows o bé amb Linux i només caldrà tenir oberts els ports 443 i 5901 perquè es pugin connectar els clients i els tècnics.

El projecte ChunkVNC té un compilador que permeta crear el programa de connexió remota que han d’executar els clients i també el programa d’assistència remota que han de fer servir els tècnics.

Amb aquesta solució podreu tenir la vostra pròpia xarxa de connexions remotes i no tenir que dependre de solucions de tercers. Amb les connexions podreu fer servir totes les funcionalitats que té l’aplicació UltraVNC.