Rols, serveis de rol i característiques – Windows 2012

Rols

Un rol en un conjunt  de programes, que desprès de la seva instal·lació i configuració, permeten que el nostre servidor realitzi una funció predeterminada dins de la nostra infraestructura TIC.

Windows 2012 Rols i Caracteristiques

Les característiques generals dels rols :

  • Descriuen les funcions o la finalitat que desenvoluparà un equip. Un mateix equip pot tenir assignat un únic rol, o un grups d’ells
  • Una vegada instal·lats, el rols s’inicien de forma automàtica i independent, i moltes vegades gestionen les seves pròpies bases de dades on enregistren l’activitat del rol o permet gestionar-ne les seves funcions. Un exemple pot ser el Directori Actiu (AD)
  • Proporcionar en els usuaris i grups l’accés en els recursos gestionats per altres equips, com per exemple, impressores, arxius, llocs web, …..

Serveis de Rol

Són programes que proporciones funcionalitat en els rols. Quant s’instal·la un rol, es poden escollir quines funcions es proporcionarà a altres usuaris o equips de la nostra infraestructura TIC.

Hi ha alguns rols, que només tenen una sola finalitat, com per exemple el Servidor de DNS, en aquest cas no té serveis de rol associats.

Un exemple diferent seria el cas dels Serveis d’Escriptori remot, aquest rol té diferents serveis que es poden instal·lar segons les necessitats de la nostra infraestructura TIC.

Característiques

Les característiques són programes que encara que no formen part directament d’un  rol, poden complement o augmentar les seves funcionalitat o millorar-les.