Instal•lar l’aplicació Web GLPI per gestionar el teu parc informàtic

En una infraestructura TIC de dimensions mitjana o gran es necessari disposar d’un inventari de tot els elements tecnològic que formen part de la teva empresa.

Una solució es la instal·lació de l’aplicació Web GLPI, aquesta aplicació de codi lliure ens permet poder gestionar una base de dades de tots elements del nostre parc tecnològic.

Per poder instal·lar l’aplicació ens caldrà disposar d’un servidor amb Apache i PHP, per exemple XAMPP.

En aquest post us explico la instal·lació de l’aplicació GLPI dins del servidor XAMPP que prèviament podeu instal·lar.

El primer que caldrà fer es descarregar-vos el paquet de l’aplicació GLPI des de la següent URL http://www.glpi-project.org/

Desprès de descarregar el paquet, he de descomprimir-lo,  per exemple utilitzant l’aplicació 7-zip. Dins del paquet descomprimit teniu que localitzar la carpeta gpli i copiar-la dins del servidor XAMPP, a la ruta C:\xampp\htdocs

Desprès de copia la carpeta ja podreu iniciar el assistent d’instal·lació des de la següent URL http://localhost/glpi

El primer que us demanarà el procés d’instal·lació serà el idioma, de moment no està disponible en català, així doncs podem escollir espanyol

glpi-idioma

La següent pantalla de instal·lació us demanarà que accepteu la llicència.

glpi-llicencia

Podeu escollir si voleu fer una instal·lació nova, o bé actualitzar-ne una d’existent. En el nostre cas, serà la primera instal·lació i seleccionarem la opció de INSTALAR

glpi-instalar-o-actualitzar

Amb la opció d’instal·lar us farà una comprovació de tots els requisits perquè la aplicació pugi funcionar, es important que totes les verificacions siguin correctes.

A continuació ens demanarà on tenim el servidor de base de dades, el usuari i contrasenya per accedir-hi. Habitualment en el XAMPP és localhost, usuari root i la contrasenya en blanc

glpi-dades-mysql

Ja per finalitzar ens demanarà de crear la base de dades, per defecte poden donar-li el nom de GLPI.

glpi-crear-base-de-dades

Una vega1da instal·lada l’aplicació podeu accedir a ella des de la URL http://localhost/glpi , el usuari per defecte es glpi i la contrasenya glpi

Es recomanable desprès de finalitzar la instal·lació de l’aplicació esborrar el directori C:\xampp\htdocs\glpi\install i també canviar les contrasenyes per defecte dels usuaris del GLPI