Com crear una unitat de xarxa connectada en el nostre servidor OpenKm?

OpenKm és una aplicació de gestió documental sota llicència GNU que us permet gestionar i organitzar els vostres documents.

logoOpenKM

Un dels inconvenients que té la gestió documental es la poca agilitat alhora de editar documents i realitzar canvis. Una solució en aquests problema es crear una unitat de xarxa connectat en el servei webdav del OpenKm.

El primer que caldrà fer serà activar les opcions de webdav dins del panell d’administració del OpenKm.

webdav_parametres

 

El següent que tindrem que realitzar es modificar del registre de Windows (regedit) la clau BasicAuthLevel, aquesta clau té el valor 1 i l’hem de canviar per el valor 2. La ruta de la clau és HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

Desprès de modificar la clau del registre hem d’anar a la consola dels serveis de Windows, i canviar el servei de Cliente Web (Web Client) de Manual a Automàtic, i caldrà iniciar o reiniciar aquest servei

client_web

Amb aquests canvis ara podrem anar al explorar de Windows i crear una unitat de xarxa.

connectar_unitat_xarxa

En la finestra de creació de la unitat de xarxa heu d’indicar la ruta cap el servidor webdav del OpenKm, habitualment és http://el_vostre_servidor/OpenKM/webdav/okm_root

connectar_unitat_xarxa_finestra

Podeu activar la opció d’utilitzar unes altres credencials perquè us guardin el usuari i contrasenya d’inici de sessió.