Com iniciar automaticament una connexió VPN al iniciar sessió de Windows?

En moltes situacions es necessari connectar una estació de treball d’una delegació per VPN amb la central de la empresa.

Des de el Windows 7 o Windows 8/8.1 es pot crear una connexió VPN PPTP, i deixar-li en l’escriptori del usuari un accés directe perquè pugi iniciar la connexió VPN amb la central.

Per poder-ho automatitzar el primer que hem de saber es com podem iniciar una connexió VPN des de la consola de sistema. Per exemple, imaginem que la connexió es diu CENTRAL, i el usuari de la VPN és joan i la contrasenya vpn12345, tenim la comanda de sistema rasdial que en permet iniciar una connexió VPN. Exemple :

Rasdial CENTRAL” joan vpn12345

Els paràmetres de la comanda són el nom de la connexió VPN que hem creat, el usuari i la contrasenya. Podreu observar que automàticament ens llança la connexió VPN.

Ara només cal fer-ne l’automatització, es a dir, que al iniciar la sessió connecti automàticament.

El primer que farem serà anar en el Panell de Control del Windows.

vpn_panell_del_control

Busquem la icona de les eines administratives

vpn_eines_administratices

I desprès anem a la opció del programador de tasques del Windows

vpn_programador_de_tasques

Dins de la consola de la programació de tasques hem de crear una tasca nova.

vpn_crear_tasca_programador_de_tasques

En les opcions General de la tasca, li hem de donar un nom i escollir d’executar amb els privilegis més elevats

vpn_general_programacio_tasca

A continuació hem de crear un Desencadenador que sigui al iniciar la sessió. Es recomenable activar la opció del retard, per exemple 1 minut, per poder assegurar que el servei ja estigui iniciat.

vpn_desencadenadors_programacio_tasca

Ja per finalitzar, només caldrà crear una nova acció, per executar la comanda rasdial amb els paràmetres de la connexió VPN, el usuari i la contrasenya

vpn_accio_programacio_tasca