Com crear un servidor de VPN amb Windows 7 / Windows 8/8.1?

Si tenim una xarxa de grup de treball, sense cap sistema operatiu servidor, i volem que els usuaris externs es puguin connectar a la nostra xarxa, podem crear un servidor de VPN PPTP utilitzant un Windows 7 o Windows 8/8.1

El primer que tenim que fer es anar en el Panel de Control, i accedir dins del Centro de Redes y Recursos Compartidos. Seguidament hem d’escollir la opció de Cambiar Configuración del Adaptador

Dins de la finestra de la configuració dels adaptadors, tindrem que anar en el menú Archivo i seleccionar Nueva Conexión Entrante (si no teniu el menú Archivo podeu prémer la tecla ALT durant uns segons)

connexio_vpn_windows7_8_nova_connexio

El primer que tindrem que definir es quins clients locals volem que pugin connectar-se remotament a la nostra xarxa.

connexio_vpn_windows7_8_seleccionar_usuaris

En la següent pantalla seleccionarem com connectaran els usuaris externs. Si no tenim cap mòdem, només podrem seleccionar la opció de Internet.

connexio_vpn_windows7_8_tipus_connexio

En la darrera pantalla podem definir o modificar les propietats TCP/IP del adaptador que farà la connexió remota.

connexio_vpn_windows7_8_propietats_xarxa

Per finalitzar la configuració caldrà fer un clic en el botó de Propiedades per seleccionar com s’assignarà les IP’s en els equips remots. Per exemple definir un rang, o bé activar la opció que el client pugi escollir la IP.

connexio_vpn_windows7_8_propietats_ip_entrada

Amb tots aquest passos ja tindrem configurar un “servidor” PPTP utilitzant un Windows 7 o Windows 8/8.1

Es important, per finalitzar, obrir el port 1723 en el router ADSL o de Fibra perquè deixi entrar les peticions de VPN. Les connexions s’han de dirigir a la IP del ordinador que farà de servidor.