Com podem establir el servidor de llicències de Terminal Server en Windows 2012 R2?

Us podeu trobar que durant la implementació del servidor de llicències de Terminal Server, el vostre sistema no detecti el servidor i/o el tipus de llicències instal·lades.

multiples-sesiones-escritorio-remoto

Podem forçar des de el Power Shell la definició del servidor de llicències i el tipus que tenim instal·lades : per usuari o per lloc.

El primer que tenim que fer és obrir una finestra del Power Shell amb drets d’administrador.

Des de la finestra del Power Shell heu d’executar la següent comanda per crear un objecte per accedir en el serveis de Terminal Server

$obj = gwmi -namespace “Root/CIMV2/TerminalServices” Win32_TerminalServiceSetting

A continuació hem de definir quin tipus de llicències tenim : valor 2 per dispositiu, i 4 per usuari. En la funció del ChangeMode li hem de passar el valor numèric corresponent. Per exemple, per usuari seria :

$obj.ChangeMode(4)

Finalment, només caldrà definir quin és el servidor de llicències de Terminal Server, per exemple si el servidor de llicències és server01.domini.cat, la sentencia seria :

$obj.SetSpecifiedLicenseServerList(“server01”)

Si voleu, poder fer la petició de visualitzar els valors assignats amb la següent sentencia :

$obj.GetSpecifiedLicenseServerList()

Una vegada fetes totes aquestes modificacions, només caldrà reiniciar el servei de “Servicios de escritorio remoto”