Proyectos

Tots aquest projectes són amb llicència GPL i lliure distribució. Agrairia poder tenir noticies de la utilització d’aquest projectes dins de les vostres aplicacions.

  • DBA : llibreria de classe per poder manipular i accedir a base de dades des de el vostre projecte. En aquest moments està en funció de desenvolupament. Descarregar
  • Zimlet Task Panel : zimlet per poder visualitzar les cites (agenda) properes i les diferents tasques agrupades percategoria. El projecte ha estat desenvolupat en base alguns projectes amb llicencia Apache 2.0, pots descarregar-te el zimlet aqui.
  • Zimlet Black / White List : zimlet per poder marcar missatges de correu com adreces de correu brossa o fiables. El projecte ha estat desenvolupat en base d’un projecte existent amb llicència Apache 2.0, pots descarregar-te el zimlet aqui.
  • WebDav Library .NET : llibreria creada amb VB.NET per poder pujar i descarregar arxius d’un servidor WebDav com per exemple Zimbra, ownCloud o similar. Pots descarregar la llibreria d’aqui
  • FTP Uploader Command Line : programa per poder pujar des de la consola de sistema arxius a un servidor FTP. Us permet crear scripts per automatitzar la pujada de fitxers des de la consola de sistema de Windows. Pots obtenir el programa des de aquí
  • URL Image Downloader : programa per poder descarregar imatges des de un arxiu de text on tenim un llistat de URL’s. Aquesta aplicació us permet descarregar d’una forma automatizada les imatges d’un web a partir d’un llistat. Pots descarregar l’aplicació des de aquí.